OPVK - II.

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

Projekt OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0303

Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji

Podpora praktických kompetencí významně podpoří zvýšení znalostní úrovně a zkušeností u cílové skupiny (CS). CS zahrnuje studenty a zaměstnance MENDELU a UPOL. Smyslem je vytváření týmů, které budou teoretické dovednosti aplikovat v řešení projektů v oblasti regionálního rozvoje se společensko-ekologickým tématem. Člen CS bude schopen lépe využívat dovednosti teoretického základu. Unikátnost spočívá v praktickém vytváření odborných a managementových vazeb mezi členy CS různých studijních programů a podniky z komerční sféry. Projekt napomůže zvýšení konkurenceschopnosti členů CS v mezinárodním měřítku. Projekt přesahuje rámec běžné výuky, neboť akcentuje jak vytváření všeoborových studentských týmů tak i praktickou orientaci. Aktivity budou systematicky realizovány žadatelem a jeho partnery. Hlavními nástroji řešení projektu jsou inovace předmětů studijních programů MENDELU, realizace nových předmětů, stáže studentů a akademických pracovníků a přednášky externích odborníků.