Pracovníci ÚTOK

 

Pozice Odbornost Telefon Email
Vedoucí ústavu
doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr +420 545 134 520 miloslav.slezingr [at] mendelu.cz
Sekretářka

Sylva Dvořáková +420 545 134 083
sylva.dvorakova [at] mendelu.cz
Pracovníci
Ing. Jitka Fialová, MSc.,Ph.D. Územní plánování, EVVO, rekreologie +420 545 134 096 jitka.fialova [at] mendelu.cz
Ing. Petr Hrůza, Ph.D.

Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.

+420 545 134 010 pavla.kotaskova [at] mendelu.cz
Doc. Ing. PhDr. Ladislav Koutný, Ph.D., CSc.
+420 545 134 088 ladislav.koutny [at] mendelu.cz
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka Meliorace a rekultivace zemědělských a lesních půd, úpravy toků a hrazení bystřin
+420 545 134 093 miroslav.kravka [at] mendelu.cz
Ing. Petr Kupec, Ph.D. +420 545 134 097 petr.kupec [at] mendelu.cz
Ing. Jana Marková, Ph.D.
synkova [at] node.mendelu.cz
Ing. Lenka Ševelová +420 545 134 524 lenka.sevelova [at] mendelu.cz
Interní doktorandi