Věda a výzkum

 

Zájmová území, šetřená v rámci vědecko-výzkumných aktivit

Aktuálně řešená

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Lesní závod Židlochovice (zejména polesí Soutok)

Chřiby (zejména LS Buchlovice)

RDLP Kraków,  Nadleśnictwo Piwniczna

NPCHKO Šumava (zejména LS Plešný, LS Stožec)

LS Luhačovice

Evropsky významné lokality na území Zlínského kraje (mimo CHKO)

Maloplošná zvláště chráněná území (modelové lokality v ČR)

CHKO Český les

 

Dřívější průzkumy

Rekreační lesy Hl.m. Prahy

Tatranský národný park