Užitečné odkazy

Stránky Mendelovy univerzity v Brně    www.mendelu.cz

 

Partnerské univerzity

Technická univerzita ve Zvolenu   www.tuzvo.sk

 

Státní instituce

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.ochranaprirody.cz

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz

Ministerstvo zemělství www.mze.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz

Fond rozvoje vysokých škol www.frvs.cz

Grantová agentura České republiky www.gacr.cz

Lesy ČR, s.p. www.lesycr.cz

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  www.uhul.cz

Ústav územního rozvoje www.uur.cz

Státní fond životního prostředí www.sfzp.cz

 

Mezinárodní instituce

www.fao.org

www.iucn.org

www.iufro.org

 

Ostatní odkazy

Český svaz ochránců přírody www.csop.cz

Stránky věnované vývoji v Tiché a Koprové dolině www.ticha.sk

Certifikace lesů FSC www.fsc.org

Environmentální certifikace golfových hřišť www.sgeg.org.uk  www.golfenvironment.org

NATURA 2000 www.natura2000.cz

 

Další odkazy na tematicky zaměřené webové stránky naleznete zde:

revitalizace v krajině

krajinná rekreologie

ochrana přírody

 

Aktuální tematické konference

Moravian Conference on Rural Research EURORURAL '10