Výuka

Předměty Garantované pracovníky Ústavu tvorby a ochrany krajiny

Akademický rok 2009/2010

Kód
Název předmětu Období Garant
ZLREC Landscape Recreology ZS 2009/2010 - REK Ing. Jitka Fialová, Ph.D.
ZFPR Final Project ZS 2009/2010 - REK Ing. Lenka Ševelová
ZFAR Forest Access Roads ZS 2009/2010 - REK Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
PPS Projektová příprava staveb ZS 2009/2010 - LDF doc. Ing. Dr. Miloslav Šlezingr
RVT Revitalizace toků ZS 2009/2010 - LDF doc. Ing. Dr. Miloslav Šlezingr
HYS Hydrotechnické stavby ZS 2009/2010 - LDF doc. Ing. PhDr. Ladislav Koutný, Ph.D., CSc.
MVNO Malé vodní nádrže a odkaliště ZS 2009/2010 - LDF doc. Ing. PhDr. Ladislav Koutný, Ph.D., CSc.
UVRP Úprava vodního režimu půd ZS 2009/2010 - LDF doc. Ing. PhDr. Ladislav Koutný, Ph.D., CSc.
LM Lesnické meliorace ZS 2009/2010 - LDF Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka
VHOV Vodní hospodářství a ochrana vod ZS 2009/2010 - LDF Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka
HYDRO Hydrologie ZS 2009/2010 - LDF Ing. Jana Marková, Ph.D.
VSTC Vodárenství, stokování a čištění odpadních vod ZS 2009/2010 - LDF Ing. Jana Marková, Ph.D.
KUP2 Krajinné a územní plánování II - praktické aspekty ZS 2009/2010 - LDF Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
PNDV Péče o nelesní dřevinnou vegetaci v krajině ZS 2009/2010 - LDF Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
HOVL Způsoby hodnocení vlivů na životní prostředí ZS 2009/2010 - LDF Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
MZZS Mechanika zemin a zakládání staveb ZS 2009/2010 - LDF Ing. Lenka Ševelová
PCDS Počítačová podpora projektování ZS 2009/2010 - LDF Ing. Lenka Ševelová
PSV Pozemní stavby (VP) ZS 2009/2010 - LDF Ing. Pavla Kotásková
TMKI Technická a stavební mechanika ZS 2009/2010 - LDF Ing. Pavla Kotásková
ZL1 Zpřístupňování lesa I ZS 2009/2010 - LDF Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
PDVK Projektování v oblasti dřevinné vegetace v krajině ZS 2009/2010 - LDF Ing. Petr Kupec, Ph.D.
EFDV Environmentální funkce dřevinné vegetace ZS 2009/2010 - LDF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
FLZP Funkce lesa v životním prostředí ZS 2009/2010 - LDF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
KFLZP Funkce lesa v životním prostředí - kombi ZS 2009/2010 - LDF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
KRE Krajinná rekreologie ZS 2009/2010 - LDF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
KRV Krajinná rekreologie (VP) ZS 2009/2010 - LDF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
KUP Krajinné a územní plánování ZS 2009/2010 - LDF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
RRLES Lesnictví ZS 2009/2010 - FRRMS prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
RRLESA Lesnictví v AJ ZS 2009/2010 - FRRMS prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
ZLREC Landscape Recreology LS 2009/2010 - REK Ing. Jitka Fialová, Ph.D.
ZFAR Forest Access Roads LS 2009/2010 - REK Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
TM Technická mechanika LS 2009/2010 - LDF doc. Ing. PhDr. Ladislav Koutný, Ph.D., CSc.
TEVY Technologie výstavby LS 2009/2010 - LDF doc. Ing. PhDr. Ladislav Koutný, Ph.D., CSc.
UVTHB Úpravy vodních toků a hrazení bystřin LS 2009/2010 - LDF Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka
HDRA Hydraulika LS 2009/2010 - LDF Ing. Jana Marková, Ph.D.
EZT Ekologické zátěže LS 2009/2010 - LDF Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
PNDV Péče o nelesní dřevinnou vegetaci v krajině LS 2009/2010 - LDF Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
PS Pozemní stavby LS 2009/2010 - LDF Ing. Pavla Kotásková
CAD CAD - systémy LS 2009/2010 - LDF Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
UKII Účelové komunikace v krajině LS 2009/2010 - LDF Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
ZCAD Základy Autocadu LS 2009/2010 - LDF Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
ZK Zpřístupňování krajiny LS 2009/2010 - LDF Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
ZL2 Zpřístupňování lesa II LS 2009/2010 - LDF Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
PDVK Projektování v oblasti dřevinné vegetace v krajině LS 2009/2010 - LDF Ing. Petr Kupec, Ph.D.
ENV Environmentologie LS 2009/2010 - LDF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
RAR Rekultivace a revitalizace krajiny LS 2009/2010 - LDF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
EVUP Environmentální výchova LS 2009/2010 - ICV prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
RRTVOK Tvorba a ochrana krajiny LS 2009/2010 - FRRMS prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
RRTVOKA Tvorba a ochrana krajiny v AJ LS 2009/2010 - FRRMS prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
DOPS Zpřístupňování krajiny LS 2009/2010 - AF Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
D-UP Územní plánování 2009/2010 - doktorská studia - ZF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
UPS Účelové pozemní stavby 2009/2010 - doktorská studia - LDF doc. Ing. Karel Hanák, CSc.
ZPKR Zpřístupňování krajiny 2009/2010 - doktorská studia - LDF doc. Ing. Karel Hanák, CSc.
TCHM Technická mechanika 2009/2010 - doktorská studia - LDF doc. Ing. PhDr. Ladislav Koutný, Ph.D., CSc.
HKM Hodnocení krajiny v GIS pro územní management 2009/2010 - doktorská studia - LDF doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
KTV Kartografická tvorba jako výstup z GIS 2009/2010 - doktorská studia - LDF doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
MZ Mechanika zemin 2009/2010 - doktorská studia - LDF Ing. Karel Zlatuška, CSc.
TTSP Technika a technologie stavebních prací 2009/2010 - doktorská studia - LDF Ing. Karel Zlatuška, CSc.
CFL Celospolečenské funkce lesů 2009/2010 - doktorská studia - LDF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
FZP Funkce lesa v životním prostředí 2009/2010 - doktorská studia - LDF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
KUZP Krajinné a územní plánování 2009/2010 - doktorská studia - LDF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
KPER Krajinné a územní plánování Evropského regionu 2009/2010 - doktorská studia - LDF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
PZP Péče o životní prostředí 2009/2010 - doktorská studia - LDF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
SFL Společenské funkce lesů 2009/2010 - doktorská studia - LDF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
BOP Biotechnická opatření v povodích 2009/2010 - doktorská studia - LDF prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
LZS Lesnické a zemědělské stavby 2009/2010 - doktorská studia - LDF prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
LSM Lesnické meliorace 2009/2010 - doktorská studia - LDF prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
POK Protierozní ochrana krajiny 2009/2010 - doktorská studia - LDF prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
VOKR Voda v krajině 2009/2010 - doktorská studia - LDF prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
VHOV-D Vodní hospodářství a ochrana vod 2009/2010 - doktorská studia - AF doc. Ing. PhDr. Ladislav Koutný, Ph.D., CSc.
KRPL-D Krajinné plánování 2009/2010 - doktorská studia - AF prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.