Projekt OP VK

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

 

 

 

Projekt OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0080

Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín

Na začátku letošního roku začala Mendelova univerzita v Brně řešit nový projekt s názvem Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín. Tento projekt si dal za úkol výraznou inovaci výuky za přispění odborníků z praxe, dále pak umožnit studentům dobré praxe a nabídnout akademikům možnost dalšího vzdělávání a rozšiřování obzorů. Jako partneři se na projektu podílejí: ARVITA P spol. s r.o., Vysoké učení technické v Brně a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce.

Řešením projektu chceme dosáhnout výrazného zkvalitnění dovedností akademických pracovníků a zkvalitnění přípravy studentů - budoucích krajinných, lesních a vodohospodářských inženýrů - na řešení problémů vyplývajících ze zvyšující se frekvence nebezpečných přírodních jevů. Většinu z nich nejsme schopni zásadně ovlivnit, ale jsme je schopni do značné míry prognózovat a smysluplnými zásahy v krajině minimalizovat negativní následky. Pouze řádně připravený absolvent seznámený s teoretickou i praktickou stránkou věci je schopen operativních přístupů, rychlého a správného rozhodování, realistického přístupu k řešení. Při inovaci studijních disciplín se zaměříme na tvorbu široce přístupných e-learningových studijních opor, změnu přednáškového stereotypu začleněním přednášek odborníků z praxe reagujících na zvláště důležité otázky krajinného, lesního a vodohospodářského inženýrství se zaměřením na zvýšení stability a retenční schopnosti krajiny. Dále zajistíme pro studenty i studijní pobyty na partnerských univerzitách ve státech EU i v ČR.

V rámci projektu se zaměříme také na akademické pracovníky, na jejich nezbytnou potřebu zdokonalení se v oblasti ICT, jazykových dovednostech a též zvyšování jejich odborných kompetencí. Zásadním výstupem a naší maximální snahou je co nejširší zapojení studentů VŠ v zahájeném projektu, vypracování studijních opor a specializovaných odborných textů v elearningové podobě, realizace www stránek zaměřených na typové ukázky řešení krizových situací v krajině - funkci krajinného managementu, a tím zásadní inovace výuky studijních disciplín krajinářství a krajinného inženýrství, lesnictví i vodního hospodářství.