Krajinná rekreologie

Vyhlídková věž. Biebřaňský NP (Pl) Křemešník Monte Pelmo, Dolomity (It) Skanzen Stará Lubovňa (Sk)

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH VÝUKOVÉHO PROJEKTU

..

KRAJINNÁ REKREOLOGIE

..

Webové stránky vznikly v roce 2010 za podpory projektu z Fondu rozvoje vysokých škol.


Osnova materiálu:

Rekreace a rekreologie – základní pojmy; Typizace rekreace; Společenský význam rekreace

Územní plánování jako nástroj pro udržitelnou rekreační utilizaci krajiny ; Limity rekreačního využívání krajiny

Příměstská rekreace

Vzájemné vlivy rekreace a prostředí a jejich řešení

Turistické stezky a využívání cestní sítě v krajině pro turistiku

Rekreační účinky lesních porostů a jejich společenská utilizace

Rekreační potenciál území

Venkovský cestovní ruch

Hodnocení dopadů záměrů a strategií na životní prostředí

Rekreace cestovního ruch v koncepčních a strategických dokumentech krajů

(Drobné) stavby pro rekreaci

Rozhledna na Poledníku Studánka v Hostýnských vrších Jaro na Brněnské přehradě Vstupní brána do Bělověžského pralesa (Pl)