Závěrečné práce

 

 

Našim studentům nabízíme pestrá  a zajímavá témata závěrečných prací (bakalářských i diplomových). Témata vychází z variability oboru Tvorby a ochrany krajiny a kromě možnosti vlastního tématu navazují na vědecko-výzkumné aktivity ústavu TOK

.

Příklady nabízených témat:

 • Hodnocení stavu a návrh péče o vybrané maloplošné vzláště chráněné území
 • Hodnocení stavu krajiny a krajinného rázu ve vybraném přírodním parku
 • Údržba, obnova a zakládání alejí kolem komunikací ve vybraném území 
 • Vymapování významných soliterů stromů v krajině na daném katastru
 • Zpracování metodiky pro hodnocení rekreačního potenciálu krajiny
 • Stanovení parametrů pro sledování vlivu vertikální porostní struktury na celospolečenské funkce lesů
 • Požadavky na lesní hospodaření na lokalitách s historickým a kulturním významem na vybraném LHC
 • Návrh naučné stezky pro handicapované osoby
 • Revitalizační opatření vybrané lokality
 • Řešení vedení ÚSES přes intravilán
 • Pousouzení střetů ochrany přírody a rekreačního využívání zvláště chráněných území

.

Další témata závěrečných prací můžete konzultovat s jednotlivými pracovníky nebo se podívat do informačního systému v UIS. Celkový seznam naleznete zde.